Om Prekon.

Vi är 5 st konstruktörer med många års erfarenhet av prefabricerade betong- och stålstommar.
Vi har kompetens för att arbeta med såväl stora som små projekteringsuppdrag.

Kreativitet, nytänkande ihop med vår långa erfarenhet är ledstjärnan i våra projekt.
Våra uppdragsgivare är framför allt leverantörer av betong- och stålstommar. Exempelvis AB Strängbetong, Skanska, AB Smidmek, Starka, Finja Prefab AB, m.fl.